Kontakt

Kort ventetid. Få en tid indenfor 48 timer i hverdagene.

Kontakt mig

Du kan rin­ge til mig på tlf. 60 66 32 33 eller skri­ve til mig på neden­stå­en­de adres­se. Ønsker du at kon­tak­te mig elek­tro­nisk hhv. at sen­de oplys­nin­ger elek­tro­nisk, vil jeg bede dig om at anven­de lin­ket på min hjem­mesi­de (send sik­ker til psy­ko­log Eile­en). Anven­der du lin­ket på min hjem­mesi­de, angiv ven­ligst dit mobil­te­le­fon­num­mer eller et kode­ord, jeg kan sik­re svar­mai­len med.

 

Psy­ko­lo­gisk Råd­giv­ning og Tera­pi
v. Eile­en Köh­ler
Alga­de 44 1.sal
9000 Aal­borg

Tele­fon: 60 66 32 33Ring op
Send sik­kertKlik for et stør­re billede